Pandemia Covid19 - Wykresy

Wykresy zakażeń chorobą Covid19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce.


Potwierdzone zakażenia

Status zakażeń sumarycznie

Status zakażeń dobowo


aktualizacja: 30.05.2020 19:18źródło danych: Komunikaty Ministerstwa Zdrowia