Pandemia Covid19 - Wykresy

Wykresy zakażeń chorobą Covid19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce.


Potwierdzone zakażenia

Status zakażeń sumarycznie

Status zakażeń dobowo


aktualizacja: 7.08.2020 13:50źródło danych: Komunikaty Ministerstwa Zdrowia