Pandemia Covid19 - Wykresy

Wykresy zakażeń chorobą Covid19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce.


Potwierdzone zakażenia

Status zakażeń sumarycznie

Status zakażeń dobowo


aktualizacja: 07.07.2020 10:38źródło danych: Komunikaty Ministerstwa Zdrowia