Pandemia Covid19 - Wykresy

Wykresy zakażeń chorobą Covid19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-COV-2 w Polsce.


Potwierdzone zakażenia

Status zakażeń sumarycznie

Status zakażeń dobowo


aktualizacja: 28.12.2020źródło danych: Komunikaty Ministerstwa Zdrowia