EN


Konwerter URL

Chcesz szybko przekonwertować URL do wersji czytelnej lub na odwrót? Zrób to online.
Wystarczy wpisać lub wkleić URL. Skrypt sam wykryje czy ma decodować lub encodować treść.

Dekoduj/Enkoduj URL


wpisz/wklej URL - skrypt sam wykryje czy ma dekodować czy encodować

Wynik


js

Jak zdekodować URL samemu:
var url = 'https://test.pl/test';
var decoded = decodeURIComponent(url);
var encodedAgain = encodeURIComponent(decoded);