EN

Silnia

Kalkulator silnii. Oblicz silnię z podanej liczby.


!

=

1Silnia liczby naturalnej  n  to iloczyn wszystkich kolejnych dodatnich liczb naturalnych nie większych niż n. Zapisujemy ją jako  n!

n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ n