Kalkulator Liczb Pierwszych

Sprawdź, czy podana liczba jest liczbą pierwszą, odkryj jej dzielniki i inne ważne właściwości. Skorzystaj teraz z naszego narzędzia!


Sprawdź, czy jest Liczbą Pierwszą

2 jest liczbą pierwszą 2 nie jest liczbą pierwszą

Dzielniki:

1
2

Czym jest liczba pierwsza?

Liczba pierwsza to taka, która ma dokładnie dwa dzielniki: jeden i samą siebie.

Czy istnieje ograniczenie górne dla liczb pierwszych?

Teoretycznie liczby pierwsze istnieją w nieskończoność. Jednak ich rozmieszczenie staje się coraz bardziej rzadkie w miarę wzrostu wartości.

Jakie są praktyczne zastosowania liczb pierwszych?

Liczby pierwsze mają zastosowanie w kryptografii, algorytmach komputerowych, a także w teorii liczb, stanowiąc fundament dla bardziej zaawansowanych koncepcji matematycznych.

500 Pierwszych Liczb Pierszych

Poniżej przedstawiamy wykaz liczb pierwszych w zakresie do pięciuset:

2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
53
59
61
67
71
73
79
83
89
97
101
103
107
109
113
127
131
137
139
149
151
157
163
167
173
179
181
191
193
197
199
211
223
227
229
233
239
241
251
257
263
269
271
277
281
283
293
307
311
313
317
331
337
347
349
353
359
367
373
379
383
389
397
401
409
419
421
431
433
439
443
449
457
461
463
467
479
487
491
499