Licznik znaków i wyrazów

Wystarczy przekleić tekst i dostaniecie ilość znaków i wyrazów. Spacje są liczone jako znaki. Spójniki są liczone jako wyrazy.


Znaki:

Wyrazy: