Kalkulator dostępności w sprincie

procent przepustowości

Pracujecie w sprincie? Pomożemy wam obliczyć dostępność/capacity.


Liczba dni pracujących w sprincie:
Liczba osób w zespole:
Suma dni poza sprintem (łącznie wszytkich osób):

WynikObliczanie Wydajności Sprintu za pomocą JavaScript

// Zmienne dotyczące pracy w sprincie
var dniPracyWSprincie = 10;
var liczbaOsob = 5;
var sumaDniPozaSprintem = 2;

// Obliczenie dostępności w sprincie
var wynik = 100 - Math.round(sumaDniPozaSprintem * 100 / dniPracyWSprincie * liczbaOsob);