Generator liczb losowych


Wygeneruj losowe liczby.
Aby użyć generatora liczb losowych, musisz podać parametry: zakres liczb (od i do), ilość liczb do wylosowania i opcję unikalności (czy liczby mogą się powtarzać czy nie). Następnie kliknij przycisk “Losuj” i zobacz wynikLiczby losowe to liczby, które nie mają żadnego wzoru ani porządku i są nieprzewidywalne. Są one używane w wielu dziedzinach, takich jak gry, kryptografia, statystyka czy symulacje komputerowe. Jednak generowanie liczb losowych przez komputer nie jest takie proste, jak się wydaje. Komputer jest maszyną logiczną i deterministyczną, która wykonuje określone instrukcje i zwraca określone wyniki. Nie potrafi on samodzielnie stworzyć czegoś zupełnie przypadkowego.

Dlatego na Generujemy.pl korzystamy z generatora liczb pseudolosowych. Liczby pseudolosowe są tworzone przez specjalne algorytmy matematyczne, które używają pewnej wartości początkowej (nazywanej ziarnem) i przekształcają ją w ciąg liczb wyglądających na losowe. Jednak te liczby nie są naprawdę losowe, ponieważ jeśli znamy ziarno i algorytm, możemy przewidzieć kolejne liczby w ciągu lub odtworzyć cały ciąg od początku . Mimo to liczby pseudolosowe są wystarczające dla większości zastosowań niewymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa lub dokładności.

Nie musisz się martwić o jakość lub wiarygodność naszych liczb losowych - są one generowane przez sprawdzone i sprawne algorytmy matematyczne.


Generowanie losowego ciągu liczb w PHP

// Użyte zmienne:
$ile = 10; // Ilość liczb do wylosowania
$min = 1; // Liczba początkowa
$max = 100; // Liczba końcowa
$wynik = "";
    
// Pętla tworząca listę liczb wynikowych po przecinku 
for ($i = 1; $i <= $ile; $i++) {
 // Losowanie poszczególnych liczb
 $wylosowanaLiczba = mt_rand($min, $max);
 // Dodanie wylosowanej liczby do ciągu wynikowego
 $wynik .= $wylosowanaLiczba;
 // Dodanie przecinka, jeśli to nie ostatnia liczba
 if ($i < $ile) {
    $wynik .= ", ";
 }
}
// Wyświetlenie wygenerowanego ciągu liczb
echo $wynik;